Vormen van Logistieke diensten

Er zijn diversen vormen van logistieke dienstverlening

Contract logistics:

ontractlogistiek wordt gedefinieerd als het uitgebreide proces van productie tot distributie op het laatste verkooppunt. Dit betekent dat Contractlogistiek niet alleen het verplaatsen van goederen is, maar een veel uitgebreidere manier van handelen die traditionele logistiek combineert met supply chain management-processen.

Dat is waar een 4PL (Fourth Party Logistics) in beeld komt , een systeem waarmee de belangrijkste logistieke operator (die tot nu toe als een 3PL-provider heeft gefunctioneerd) de operaties coördineert met een vierde stakeholder die verantwoordelijk is voor het beheer van de supply chain , het creëren van een waardeketen waarin veel verschillende stakeholders een rol spelen.  Laten we het op deze manier bekijken:

Freight forwarding; feitelijk het vervoeren van goederen van A naar B

1pl:
2pl:
3pl:
4pl: