Terminologieën

–> Betrokken partijen:

Shipper/verlader: de partij die goederen vervoerd wil hebben

Carrier: Vervoerder. Het zijn de bedrijven die de schepen bezitten. Ze regelen doorgaans niet de verplaatsing van vracht buiten het port to port  segment van de zending. Feitelijk verkopen ze de boekingen voor hun schepen. Ze doen dit meestal via derden, alhoewel er ook diensten worden aangeboden aan grotere klanten. Ook betreft het voor en na transport zie je een verbreding van de service ontstaan van de shipping lines, sommige bieden namelijk ook het voor en transport aan en de bijkomende formaliteiten.

Freight forwarder of forwarding agent: Ook wel bekend als expediteur,  dit een persoon of bedrijf die (ver)zendingen voor particulieren of bedrijven organiseert om goederen van de fabrikant of producent (verlader of shipper) naar een markt, verdeelpunt of klant (eindbestemming) te brengen.
De expediteur is de intermediair tussen de verlader en de daadwerkelijke transporteur(s).
De expediteur heeft zelf geen transport assets en vervoert ook niet zelf de goederen. De expediteur is onder meer verantwoordelijk voor administratieve formaliteiten, aanvragen van vergunningen, onderhandelen van prijzen en het boeken van zendingen bij de transporteur, rederij of luchtvaartmaatschappij, opslag van goederen, het uitvoeren van eventuele douaneformaliteiten en de coördinatie tussen alle betrokken partijen.

Customs Brokers of Douane-expediteurs. Douaneagentschappen zijn gespecialiseerd in het indienen en inklaren van het douaneproces. Expediteurs werken ofwel samen met een douane-expediteur of handelen intern de douane formaliteiten zelf af.

–> Lading en container gerelateerd:

FCL: Full container load. Dit is een volle lading 20 ft, 40 ft en 40 ft HC. Gekoelde containers zijn Reefers.

LCL: Less than container load, deellading. De lading van verschillende partijen worden samengevoegd. Wanneer de inhoud van uw lading meer dan een halve container is, is het vaak voordeliger om een hele container te boeken. De prijs van de lading wordt bepaald door de inhoudsmaat en het gewicht.

Groupage: Het samenvoegen van vrachten, en dit wordt gedaan door een consolidator, expediteur of groupage afhandelaar

BCL, Buyers consolidation load: Met Buyers Consolidation Load  kunnen klanten die goederen van meerdere leveranciers kopen, deze goederen bij de oorsprong consolideren voordat ze naar een land van bestemming worden verzonden. BCL is een efficiënte, kosteneffectieve optie voor klanten die goederen in FCL-containers willen consolideren in plaats van individuele LCL-zendingen te verzenden.

Stuffing is een proces waarbij lading wordt geladen in een lege container die vervolgens wordt verzegeld (vaak in aanwezigheid van de douane) en naar de vervoerder wordt vervoerd om aan boord van een schip te laden.

Unstuffing is een term die binnen de logistiek bekend is en veel wordt gebruikt voor het lossen van dozen met goederen uit een verpakte container.

Lashing, het vastzetten van de lading zodat deze niet gaat verschuiven of omvallen tijdens het transport.

20ft container: standaardcontainer van 20 feet voor het vervoeren van de meest gangbare goederen. Globale afmeting lxbxh 6mx2,4mx2,6m.
Inhoud circa: 33m3
Gewicht: 2000-2400 kg

40ft container: standaardcontainer van 40 feet voor het vervoeren van de meest gangbare goederen. Globale afmeting lxbxh 12mx2,4mx2,6m
Inhoud circa: 67m3
Gewicht: 3550-4000 kg

Teu: Twenty foot equivelant unit. Dit is het equivalent van 1 container van 20ft.
Hoeveel TEU een container is, wordt berekend door de werkelijke lengte van de container in voet te delen door 20.

Feu: Forty Foot Equivelant Unit. Dit staat voor een 1 container van 40ft. Echter wordt deze term in de praktijk zelden gebruikt.

CBM: Cubic meters. Dit is de lengte x breedte x hoogte = m3

Volume weight ratio: Voor  het berekenen van zeecontainer tarieven wordt vaak gebruik gemaakt van de volumegewicht ratio. Indien goederen ten opzicht van hun gewicht te veel ruimte in beslag nemen, wordt hier het volumegewicht voor gehanteerd. Dit wordt bv gedaan voor het vervoer van fietsen of meubels, veel volume maar relatief laag gewicht.
Je vergelijkt het volumeweight ratio ten opzichte van het werkelijke gewicht van producten. Voor de zeevaart wordt een ratio aangehouden van 1:1
1 CBM komt overeen met 1000 kg.
Voor het bepalen van het tarief wordt de hoogst toepasbare tarief gebruikt, er is namelijk zowel een gewicht capactieit, als een grootte/volume capaciteit.
Met de een bereik je dus eerder het maximale gewicht en met de andere de maximale afmeting.
Het doel is dan ook om te kijken hoeveel het pakket weegt tov hoeveel ruimte het in beslag neemt.
Stel je hebt een pakket van 15kg en met en afmeting van l/b/h
45cmx22cmx45cm = 44550 cm3. Dit deel je door 1.000.000 = 0.04455.
Tenslotte vermenigvuldig je dit met 1000 (staat voor  het gewicht van 1 cbm)= 0,04455*1000= 44,55. In dit geval wordt dus het tarief voor 45kg toegepast.

Live en Drop leveringen, Er zijn twee type levering mogelijk voor het afleveren van de container op het adres van bestemming.
Live unloading, the container wordt direct door de mensen gelost terwijl de chauffeur wacht. Meestal zijn er 1 tot 2 uur inbegrepen in het tarief voor het live/directe lossen van de vracht. Echter als het veel losse producten betreft en er zijn geen materialen aanwezig om bijvoorbeeld loose loaded te versnellen, dan kan er voor gekozen worden om de container achter te laden.
Drop unloading, de container wordt achtergelaten en weer opgehaald indien de container is gelost, bijvoorbeeld twee dagen later. Uiteraard zijn de kosten voor drop unloading wel hoger omdat de container extra dagen nodig is en omdat het vaak twee extra transport bewegingen zijn. Voor verladers die in een hoge frequentie goederen versturen kan de drop unloading juist wel weer efficiënt werken, zij kunnen namelijk de container weer vullen met goederen voor de volgende zending.

EBS, Emergency Imbalance surcharge. Toeslag die kan worden berekend op het moment dat er bv in Europa een tekort is aan containers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er minder containers op een bepaald moment beschikbaarheid door de grote vraag, of doordat er juist containers in China achterblijven.

–> Haven gerelateerd:

Vessel: groot schip, voornamelijk voor intercontinentaal

Barge: schip welke voornamelijk ingezet kan worden voor continentaal vervoer van goederen.

POL: Port of loading, oftewel de haven van laden

POD:  Port of destination, oftewel de haven aankomst

–> Transport gerelateerd:

Pre-carriage: Het Voor transport (binnenlands- of inland transport) voordat de container wordt afgeleverd bij de haven/terminal

On-carriage: Het Na transport (binnenlands- of inland transport) nadat de container is afgehaald van de haven /terminal

Door To Door, Door to Port, Port To Port, Port to Door,  dit geeft de omvang van de service omschrijft  van waar tot waar het vervoer is geregeld.

Door to Door: Deur-tot-deur verzending is het transport tussen de fabriek van de exporteur naar het warehouse van de importeur, van verzend adres tot ontvangst adres. Waarbij het geheel wordt uitgevoerd door één vervoerder onder één vervoersdocument, dat meestal een multimodaal cognossement is.


Door to Port: Het transport start bij de verzender en eindigt bij de haven van aankomt (POD).

Port to Port:  Het transport dat begint in de laadhaven (POL) en eindigt in de loshaven (POD). De freight forwarder of shipping line handelt het deel af van POL tot POD.

Port to Door: Het transport dat begint in de laadhaven en eindigt in het magazijn van de importeur kunnen worden gedefinieerd als “Port to Door” -leveringen.

–> Planning gerelateerd:

ENS, Entry summary declaration. Deadline voor de fabriek om de douaneaangifte bij de douane te doen m.b.t. de inklaring van de goederen die worden verzonden.

Cutting/Closing date: De deadline om de goederen naar de vertrekhaven (port of departure)te brengen

Transit time: Tijd die nodig is om de goederen te vervoeren

ETD: Estimated time departure: de werkelijke tijd voor vertrek van het schip / de vlucht in de haven of de oorsprong

ETA: Estimated time of arrival: Datum van aankomst van de goederen in de haven van aankomst (port of arrival)

Delivery to the client warehouse: Levering van de goederen richting het warehouse, wat ergens tussen de 3-5 dagen zal zijn na ETA vanwege de aangifte bij de douane en het transport vanaf de haven richting het warehouse

Voorbeeld van deze termen als je bv een vliegvakantie hebt geboekt

ENS = De dealine om je tickets te bestellen
Cutting date = Het moment van vertrek om op tijd bij het vliegveld aan te komen
ETD = De tijd van vertrek  op de luchthaven
ETA: Tijd van aankomt op plaats van bestemming
Delivery to the client warehouse,  Eerst pak je je koffers en de paspoort controle en of douane aangifte en dan neem je de taxi richting hotel

–> Service gerelateerd:

Incoterms: De incoterms beschrijven de verdeling van verplichtingen, risico’s en kosten bij internationale transacties tussen koper en verkoper m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten

–> Administratieve formaliteiten:

 

THC: Terminal Handling Charges

DOC:

 

DWT= deadweight, uitdrukking voor het maximaal toelaatbare draagvermogen van een schip, dwz wanneer ze volledig geladen is.

BL = Bill of Lading

In de BLwordt de vervoersovereenkomst vastgelegd en kan de vervoerder aantonen dat hij in naam van de eigenaar van de goederen gerechtigd is de goederen in ontvangst te nemen en af te leveren op de plaats van bestemming. Daarnaast is een dergelijk transportdocument, vereist om de goederen te kunnen identificeren, indien daarom wordt verzocht door politie of douane. Elke vorm van transport kent een ander benodigd transportdocument en indien u kiest voor zeevervoer of binnenvaart bij het transport van uw goederen, dan dient u als eigenaar zorg te dragen voor een correct opgestelde Bill of Lading.

Het streven van de douane is om douaneformaliteiten efficiënter te laten verlopen. Om dit te doen moeten aanvragen in gemeenschappelijke Europese systemen ingediend worden.

  • Er kunnen meerdere containers op 1 B/L vermeld worden, dit word dan niet per container gerekend maar per Bill of lading. THC bijvoorbeeld is wel altijd per container

Voor import wordt dat: AIS, Automated Import System

Voor export wordt dat: AES = Automated Export System. (ECS, export control sysyem is hier onderdeel van)

In deze systemen moeten tevens de pre-arrival en pre-departure gegevens ingevuld worden.

Expedited delivery is essentially when a particular parcel or consignment is prioritized over others, improving its delivery speed. … That said, ‘expedited delivery‘ encompasses: express deliveries (1-3 days typically for international services) next-day deliveries

 

VGM–>

De partij die als shipper op de B/L staat vermeld heeft de verantwoordelijkheid het geverifieerde containergewicht (VGW – Verified Gross Weight of VGM – Verified Gross Mass) door te geven aan de rederij. Dit dient te gebeuren nadat een container is beladen en voordat de container aan boord van het schip wordt geladen.

–> Vessel-Rederij gerelateerd:

O/F Ocean freight, de zeevracht prijs. Dit is de prijs die de verscheper  van goederen betaalt aan de rederij  voor het vervoer over zee.

PSS, Peak Season Surcharge, vanwege de enorme piek van augustus t/m november vanuit het verre Oosten naar Westen passen rederijen een PSS toe. Deze is van toepassing op alle zendingen vanaf Azië (excl. Japan). Indien nodig verlengen de rederijen de surcharge indien de omstandigheden dit vereisen.

BAF, Bunker adjustment factor, Wanneer de brandstofprijzen onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen, wordt door de rederij een bunkertoeslag BAF of BUC (Bunker Contribution) aangerekend om de risico’s van prijsschommelingen te compenseren. De hoogte van deze toeslag is geldig vanaf een verschepingsdatum. Deze wordt veel via een e-mail periodiek aan de klanten kenbaar gemaakt.

CAF, Currency Adjustment Factor, Indien de vracht betaald is in een vreemde valuta en wanneer die valuta onderhevig is aan grote koersschommelingen, wordt door de rederij een valutatoeslag (CAF) berekend om die wisselkoersrisico’s te compenseren. Deze wordt veelal als een percentage over de basis zeevracht belast. De hoogte van deze toeslag is geldig vanaf een verschepingsdatum

Wharfage charge, Dit zijn kosten die door door de rederijen in de VS om de kosten van de havenautoriteiten voor het gebruik van de haven te dekken.

De Wharfage surcharge wordt veelal inbegrepen in de Terminal Handling Charge, echter kan deze ook als apart component worden vermeld

Demurrage: Letterlijk vertaalt als Overliggeld, dit is de vergoeding die aan de rederij betaald wordt voor een vertraging waar ze niet verantwoordelijk voor is en die langer duurt dan de afgesproken ligtijd. De container staat dus langer op de terminal van een rederij dan afgesproken . Bij een shipment wordt een ligtijd afgesproken voor laden en lossen.  In het geval deze periode wordt overschreden buiten de verantwoordelijkheid van de rederij is er sprake van demurrage. Er wordt een standaard demurrage afgesproken van bv 5 dagen, voor elke dag dat het langer duurt voordat de container wordt opgehaald op de kade komen er kosten. Dit kan zo’n e70,= per dag zijn, wat dus flink kan oplopen als je meerdere containers hebt. Het is daarom dan ook van belang dat de douane formaliteiten goed geregeld zijn en dat de freight forwarder snel de container laat ophalen van de haven. De demurrage charges kunnen verschillen per land.

 

Detention, in het verlengde van demurrage is er ook nog detention.  Detention betreft de vergoeding als gevolg van langer gebruik dan overeengekomen van materialen zoals een container. Het is dus de vergoeding voor het later beschikbaar stellen van de container dan de daarvoor overeengekomen termijn. Er zit standaard een termijn in de voorwaarden van de rederij, deze termijn heet de free time.
De overeengekomen termijn voor een container is voor detention meestal langer dan voor demurrage aangezien de ruimte op de terminals beperkt en kostbaar is. Rederijen hebben er dus baat bij dat de containers zo snel mogelijk van de terminal te zijn. Daarom liggen de demurrage kosten ook veelal hoger dan detention kosten.

Demurrage zijn dus de kosten voor het langer laten staan van de container op de terminals dan afgesproken.
Waar detention betrekking heeft op het langer gebruiken van de container dan afgesproken.

De kosten voor demurrage en detention worden door de rederij zelf bepaald. Degene die de zeevracht boekt, is als contractuele wederpartij aansprakelijk ten aanzien van de rederij voor demurrage en detention

THC, Terminal Handling Charges,
Container Service Charges (CSC of THC) zijn extra kosten, boven op de zeevracht, die de rederij rekent voor het behandelen van de containers op de containerterminal vóór ze aan boord van het schip worden geladen. Voorbeelden zijn de kosten van het lossen van de container van de vrachtwagen, het stapelen en het vervoer van de stapelplaats tot net onder de kraan. Het gaat hier om FCL zendingen.
De terminal provider vraagt deze kosten aan bijvoorbeeld de rederij, en de rederij rekent deze kosten door aan de opdrachtgever.

De handling betreft hier bijvoorbeeld de container van de vrachtwagen of trein halen, de container stappellen (stacking) op een tijdelijke opslag locatie, de container verplaatsen van de opslaglocatie naar het schip.

ISPS, International Ship & Portfacility Sercurity, Na 11 September (2001) is er op initiatief van de Verenigde Staten een wereldwijd veiligheidsprogramma opgezet om terroristische activiteiten binnen/via de havens tegen te gaan. Hiervoor hebben de verschillende havenautoriteiten extra investeringen gepleegd ter verhoging van allerlei veiligheidsmaatregelen. Om deze investeringen terug te verdienen, is een ISPS toeslag per container/zending ingesteld.

IMO, Bij het vervoer over zee van UN geclassificeerde gevaarlijke stoffen  (conform IMDG code) wordt er door de rederij een toeslag berekend over de zeevracht. Dit heeft o.a. te maken met de extra handelingen die nodig zijn voor het inplannen van de goederen op de terminal en aan boord van het schip en voor het melden van de gevaarlijke goederen aan de havenautoriteiten .

IMO2020

GRI (General Rate Increase):

LSF/LSS

WHARFAGE CHARGE

WHARFAGE WORDT IN REKENING GEBRACHT BIJ ZOWEL INKOMENDE ALS UITGAANDE BEWEGINGEN

Of de kosten al dan niet in rekening worden gebracht, hangt af van het item dat door de terminal wordt vervoerd. Sommige goederen en voertuigen zijn vrijgesteld van de werf. Zo is stuwadoorsapparatuur die wordt gebruikt bij het laden of lossen van lading in een haven vrijgesteld van de werf.

Een kadeheffing is een heffing die traditioneel door zeevervoerders in de VS wordt geïnd ter dekking van de vergoeding (en) die door de kade en / of havenautoriteit in rekening wordt gebracht.

Terminal toeslagen: Delta toeslag en Euromax toeslag

Een immens gebied, de Rotterdamse haven. De haven strekt zich uit van stad Rotterdam tot puntje Maasvlakte. Op de Maasvlakte verrees begin jaren ’90 de Delta terminal, en recenter de Euromax Terminal aan de Yangtzehaven. Omdat de container transporttarieven gebaseerd zijn op Rotterdam stad zijn de Deltatoeslag en de Euromax toeslag in het leven geroepen. Deze dekken de extra transportafstand per enkele trip.

–> Douane formaliteiten

T1 Document:
Een T1 document is een vervoerdocument.
Met een T1 document worden goederen die vanaf de buitengrens van de EU komen vervoert naar het binnenland.
Door een T1 document op te maken kun je de goederen in het binnenland inklaren, dit gebeurt vaak bij
controle gevoelige goederen die de douane wil controleren.
Ook wordt een T1 document opgemaakt als bijvoorbeeld een vrachtauto vanuit Turkije komt en de goederen in Nederland ingeklaard moeten worden. Dan worden de goederen onder douanetoezicht naar Nederland vervoert en daarna ingeklaard bij het ontvangende bedrijf.

Ook wordt een T1 document gebruikt om goederen die van buiten de EU komen in Nederland in een Douane entrepot (bonded warehouse) op te slaan. Hierdoor hoeven er geen invoerrechten betaald te worden. als de goederen dan weer verkocht worden naar buiten de EU wordt er weer een T1 document opgemaakt. Hierdoor hoeft men binnen de Europese Unie geen invoerrechten te betalen. Worden de goederen binnen de EU verkocht, dan wordt op het moment dat de goederen verkocht zijn een inklaring gedaan waardoor jij vrij over de goederen kunt beschikken.
Een T1 document is een transit document. goederen die de T1 status hebben bevinden zich NIET in het vrij verkeer in Europa.

Customs Clearance Fees: 

HS Code:  HS-code staat voor harmonized system en wordt gebruikt voor soepel laten verlopen van het importeren en exporteren van goederen. Je kunt het zien als een unieke product code voor een artikel of groepartikelen waardoor het gemakkelijker wordt om de producten te identificeren bijvoorbeeld tijdens het afhandelen van de douane formaliteiten.

De HS codes worden gezien als een universele regel. Elke 5 jaar worden de codes herzien.

Gebaseerd op de classificatie en het type product de invoerrechten zijn vastgesteld.

De HS  code bestaat uit (minimaal) zes cijfers.
De eerste twee cijfers hebben betrekking op het hoofdstuk van de classificatie, er zijn ruim 90 hoofdstukken. Hoofdstuk twee (02) staat voor vlees
De daar op volgende twee cijfers staan voor de rubriek waar de verdere details onder te vinden zijn. bv 03, dit wordt dan 02.03.

–> Tarief en contract gerelateerd

VATOS: Afkorting voor Valid at time of shipping. Dit houdt in dat de variabele toeslagen, zoals BAF en CAF, wordt bepaald op het moment dat de goederen op schip worden geladen.

GRI (General Rate Increase): is the amount by which ocean carriers increase their base rates across specific lines, generally as a result of increased demand.

Special equipment toeslag: Is een toeslag voor het beschikbaar stellen van open-top containers,  flatrack containers en/of high cube containers.

Out of Gauge toeslag: Men spreekt van buitenprofiel of Out of Gauge (OOG) ladingen als de afmetingen van de te verschepen goederen buiten de maten van de container vallen. Er wordt een OOG-toeslag berekend i.v.m. de lost slots. Waar de goederen oversteken kunnen immers geen containers meer geladen worden.

Shippers owned korting: Korting die gegeven wordt indien de verscheper gebruik maakt van een eigen container

B/L Fee: Kosten voor het opmaken van de verschepingspapieren

Bill of Lading Import Charge: Kosten voor het administratief afhandelen van   inkomende lading en voor het melden van B/L gegevens aan de havenautoriteiten.

  • Er kunnen meerdere containers op 1 B/L vermeld worden, dit word dan niet per container gerekend maar per Bill of lading. THC bijvoorbeeld is wel altijd per container

Verzekeringen, De kosten voor het afsluiten van een verzekering bedragen 1.5% van de waarde van de goederen. Het minimale tarief dat wordt gehanteerd voor het afsluiten van een verzekering is Euro 75.00. Deze kosten zijn exclusief de poliskosten van Euro 25.00

Congestion Surcharge, Een extra toeslag toegevoegd aan het basistarief zeevrachtkosten, als gevolg van de extra kosten die de rederij maakt in het geval van overbelaste havens.
Veelal wordt aangeduid of het een origin congestion surcharge of een destination congestion surcharge betreft.

Lumpsum, is een betaling die in een keer wordt voldaan en niet in delen, ook wel forfaitaire of vaste prijs.
In sommige gevallen zie je de benaming Lumpsum terugkomen als een omschrijving voor de kosten welke verschillende componenten bevat.

De Lumpsum kan bijvoorbeeld de volgende accessorial kosten bevatten:
Caf Seafreight, Carrier Security Fee, Equipment Transfer Charge Dest, Terminal Handling Charge Orig.,
Terminal Security Charge Origen.
De Lumpsum is niet onderworpen aan bijvoorbeeld de Imo2020 kosten.

Agency of Handling Fee, De bemiddelingsvergoeding is de vergoeding voor de freight forwarder/agency/expediteur

EBS, Emergency Imbalance surcharge. Toeslag die kan worden berekend op het moment dat er bv in Europa een tekort is aan containers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er minder containers op een bepaald moment beschikbaarheid door de grote vraag, of doordat er juist containers in China achterblijven.

Alle kosten gerelateerde componenten hier nog eens opsommen?

Drayage is the transport of a full container by truck.

Drayage cargo will be unloaded at its destination warehouse in one of a few different ways, and may in some cases be subject to either a waiting fee or a drop-in fee as a result.