Road

Voor het continentale transport is het vervoeren via wegvervoer de meeste gebruikte modaliteit. Zeker als het gaat om nationale distributie is wegvervoer erg dominant.
Het grote voordeel van wegtransport is de gunstige prijsstelling, de flexibiliteit en de mogelijkheid om fijnmazig goederen te kunnen vervoeren.
Daarnaast leent het wegvervoer zich uitstekend voor het vervoeren van vele soorten goederen.
Met name in Nederland leggen vrachtwagens relatief korte afstanden af, gemiddeld zo’n 150 km per rit.
Het wegvervoer kent met name een lage kosten bij afstanden tot ongeveer 350 km.

Voor het vervoeren van goederen over middelange (tot ongeveer 7ookm) en langere afstanden (boven de 700 km) krijgt het wegvervoer inmiddels wel meer concurrentie van de binnenvaart en het spoor.
Het omslagpunt van het wegvervoer tov de binnenvaart ligt  rond de 400 km. Voor het vervoer over het spoor ligt dat  omslagpunt nog wel iets hoger, ergens rond de 650 km.  De loonkosten van de chauffeur gaan dan uiteindelijk zwaarder doorwegen alsook eventuele noodzakelijke kosten voor overnachtingen.
Echter wegen ook de extra handeling kosten bij zowel de binnenvaart als per spoor weg nog steeds stevig door, daarnaast is er vrijwel altijd nog wegvervoer noodzakelijk voor het voor en na transport.

Een toenemende uitdaging met het vervoer via de weg  zit hem in de fileproblematiek, die de snelheid en betrouwbaarheid sterk vermindert.
Een vertraging op de weg kan ervoor zorgen dat een chauffeur zijn eventuele slottijd mist, of dat de chauffeur door over zijn rijtijden heen gaat en verplicht moet stoppen. Het opschuiven van een rit kan een nadelige financiële impact hebben voor een transporteur. Daarnaast brengen dit soort zaken voor transporteur planners ook steeds meer uitdagingen met zich meer, zeker met daarnaast ook nog de toenemende vraag naar transport just in time. Hierdoor wordt het steeds lastiger om de wagens  goed te kunnen aansturen en ook nog efficiënt te laten werken.
Daarnaast kent het wegvervoer nog steeds veel uitdagingen met de wisselende vraag in capaciteit.

In het wegvervoer zijn een aantal vormen mogelijk qua opzet:
Transport middels eigen middelen en mensen, het zogeheten eigen vervoer
Het transport uitbesteden aan een transportbedrijft, dit wordt het beroepsvervoer genoemd.
Het beroepsvervoer kan vervolgens ervoor kiezen om naast een vloot van middelen en mensen ook gebruik te maken van onderaannemers, de zogeheten charters.
Charters zijn veelal zelfstandige chauffeurs.

Kostencomponenten van het wegvervoer:

De kosten voor het vervoeren van goederen zijn opgebouwd uit een aantal vasten en variabele kosten.

Voorbeeld van de kostencomponenten bij een  full truck load distributie rit binnen Nederland van 150 km:

Specifieke karakteristieken van het wegvervoer:

  • Relatief goedkoop
  • Flexibel
  • Fijnmazig
  • Bereikbaarheid

Veel gebruikte termen bij wegtransport:

FTL
LTL
Groupage
Partialloads
Maut

De Maut is een tolheffingssysteem voor elke vervoerder die gebruik maakt van snelwegen in Europese landen waar tolsystemen gelden. Landen waar onder andere Maut wordt geheven zijn: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk en meer.
TMS
WMS
(ERP)