Rail

Het vervoer van goederen over het spoor is geschikt voor goederen die minder tijdkritisch zijn en een lage waarden hebben.
Het vervoer van goederen over het spoor is goedkoper dan het vervoer van goederen via de weg.
Echter geldt dit wel voornamelijk voor het vervoer van goederen over langere afstanden, het omslag ontstaat vanaf ongeveer + 4oo km. Binnen de Benelux is het spoor dus minder rendabel, desalniettemin zijn er de laatste jaren wel weer groeicijfers zichtbaar.
Voor het vervoer van bulkgoederen en containers naar een bestemming die niet aan het water ligt biedt het spoor een prima uitkomst.
Van het totale spoorvervoer in Nederland is ongeveer 80% internationaal vervoer, en dit concentreert zich binnen Nederland dan ook vooral bij de zeehavens en de chemische industrie.

Zeker met de haven van Rotterdam biedt het spoor een mooie oplossing voor internationale leveringen zoals bijvoorbeeld Noord Italië.
Ook met de komst van de Betuwelijn en de tweede Maasvlakte is het volume  over het spoor vergroot.

Een trein kan veel volume tegelijkertijd vervoeren, waardoor de kosten per kilometer naar verhouding laag blijft. Daarnaast is er niet veel personeel nodig op de trein.

Het vervoer van goederen via het spoor biedt naast nog een voordeel, en dat is dat er minder vrachtwagens nodig zijn op de weg. Hierdoor ontstaat er minder congestie op de snelwegen, en komt er ook minder druk op de capaciteit qua vrachtwagen chauffeurs.
Daarnaast is de transit time van een vracht via het spoor goed te voorspellen. De goederen treinen werken volgens een strak tijdschema en er is geen invloed van files.

 

Je kunt 2 type of vrachttransport via het spoor onderscheiden:
–> Bulk, zoals bijvoorbeeld; Graan, steen, olie en kolen
–> Intermodaal, het vervoeren van containers.

De top 6 gebruikers aangaande vrachtvervoer via het spoor:

  • Rusland
  • China
  • United States
  • India
  • Canada
  • Brazilië