Logistieke strategie

Logistieke strategie binnen de Supply Chain


 

Logistieke doelen en doelstellingen zijn gebaseerd op de logistieke strategie van een bedrijf/organisatie.

Deze logistieke strategie moet in lijn zijn met de Supply Chain en organisatie zijn business en strategische plannen.

 

De strategische plannen van een organisatie komen voort uit de Missie en Visie.

Met een missie vertel je wie je bent en wat je belangrijk vindt.

Je visie beschrijft kort en krachtig wat je in de toekomst wilt bereiken en waar je voor staat.

Van daaruit stippel je je route uit: je strategie, dit is geeft aan hoe je het gaat doen en met welke doelstellingen.

 

Je kunt een strategisch plan als volgt definiëren:

“Het plan voor het opstellen en bepalen van acties om de missie, doelen en doelstellingen van een organisatie te ondersteunen.

Omvat over het algemeen de expliciete missie, doelen en doelstellingen van een organisatie en de specifieke acties die nodig zijn om die doelen en doelstellingen te bereiken”

 

Bron: Apics dictionaire 16,

 

De strategische plannen en het controleren (monitoren) hiervan binnen een organisatie gebeurd op 3 niveaus:

 • Strategisch niveau, lange termijn plannen (5-10 jaar)
 • Tactisch niveau, midden lange termijn plannen (2-5 jaar)
 • Operationeel niveau, korte termijn plannen (1 – 2 jaar)

 

De strategische planning bepaalt de algemene structuur van het netwerk, hoe het zal worden geïntegreerd en welke afwegingen (trade-offs) er gemaakt zullen worden (bv de fabriek dichtbij je belangrijkste klanten, maar verder van je grondstof leveranciers).

 

Tactische plannen implementeren de strategie op uitvoeringsniveau van warehousing, distributie etc.

 

Op operationeel niveau vindt de dagelijkse uitvoering plaats. De focus ligt hier vooral op het beheersen  van de dagelijkse uitvoering en de en het monitoren van de uitgestelde doelstellingen (bv aantal units die per dag die geproduceerd moeten worden).

 

 

Level

Elements Planned or Controlled

 

Strategic

Planning horizon:3−5 years+

Purpose: Planning

  • Capital expenditures and projected operating costs
  • Customer service levels
  • Distribution channels
  • Supply locations
  • Manufacturing locations
  • Warehouse types, sizes, numbers, and locations
  • Transportation modes
  • Make-or-buy (e.g., third-party logistics providers)
  • Inventory levels
  • Delivery methods

Tactical

Planning horizon:6−12 months

Purpose:Planning and control

  • Warehousing
   • Layout and design
   • Allocation of space
   • Storage types (e.g., racks)
   • Inventory location method
   • Inventory control method
  • Materials handling
   • Handling process
   • Handling equipment types and numbers
   • Unit loads
  • Order processing
  • Inbound/outbound transportation
   • Mode
   • Carriers
   • Main routes
   • Vehicle types, sizes, and numbers
   • Delivery schedules
   • Support for drivers, others
  • Metrics, monitoring and control procedures, and documentation
  • Customer service management procedures

Operational

Planning horizon:Daily

Purpose: Control

  • Checking and receiving goods
  • Bulk and pallet bay storage
  • Order picking and packing
  • Inventory replenishment
  • Load planning
  • Routing and scheduling
  • Personnel scheduling
  • Order documentation
  • Inventory level updates
  • Vehicle maintenance/repair

 

Bron: Apics CLTD

 

Het basisdoel van strategie op elk niveau (en elke afdeling binnen de organisatie) is het creëren van een concurrentievoordeel “competitive advantage”.

Vanuit economisch perspectief gezien zijn dit precies die dingen leveren die de klanten als added value beschouwen, maw het leveren van toegevoegde waarde.

 

Je kunt dus stellen dat je logistieke strategie op het volgende is gebaseerd:

 

 • Organization and supply chain strategy,
  • De organisatie zet doelen en doelstellingen om een concurrentievoordeel te kunnen behalen.
  • Volgens de generieke strategieën van Michael Porter bestaande deze uit de volgende mogelijkheden:
   • Cost leadership, je focus als organisatie ligt op het de laagste kosten
   • Differentiation, je focus ligt op een onderscheidend product of onderscheidende service
   • Focus, kostenleiderschap of differentiatie voor een gerichte nichesegment
 • Customer service requirements, het begrijpen van de wensen van de klant per klanten segment
 • Constraints,  beperkingen verwijzen naar de interne en externe krachten of zwakheden die de logistieke strategie beïnvloeden.
  • Intern, huidige infrastructuur en capaciteiten, organisatiestructuur en cultuur, en andere sterke en zwakke punten.
  • Extern, omvat strategieën van concurrenten, regelgevende omgevingen, risico’s, landinfrastructuren, enzovoort. Deze kunnen niet worden gecontroleerd, maar moeten worden begrepen en gepland.

 

Gewoonlijk is er meer dan één manier om aan de algemene organisatie strategie te voldoen, meestal begint het met een brainstorm over de vele mogelijke manieren om een logistieke strategie te bepalen. Innovatie is hierbij zeer wenselijk.

Na de brainstorm kunnen alle voor en nadelen per idee in detail worden geanalyseerd en kunnen de beste opties die haalbaar zijn voor de planningshorizon worden uitgewerkt tot een reeks doelen en doelstellingen.

 

Wat echter hoe dan ook centraal moet blijven staan is de aansluiting met de algehele strategie en de wensen van de klant.

De concrete doelstellingen van het bedrijf moeten dus gedefinieerd worden als  kritische succesfactoren (KSF). Dit zijn de factoren die bepalend zijn om de zaken waar te maken die we ons in de visie ten doel hebben gesteld.

Deze kritische succesfactoren uiten zich vervolgens o.a. in specifieke logistieke doelstellingen waarop de KPI’s worden gebaseerd.

 

De logistieke KPI’s kunnen vervolgens omschreven worden in het logistieke concept.
Hierin omschrijf je de logistieke doelstellingen van de organisatie die je vervolgens kunt indelen in Externe en Interne doelen.

Externe doelen kunnen zijn:

 • Order to deliver cycle within 2  days
 • On time in full,

Interne doelen kunnen zijn:

 • Low  transportation cost,
 • Maximum capacity usage

Deze doelen schrijf je vervolgens volgens het SMART principe in detail uit.

 

Vervolgens kun je in de logistieke aandachtsgebieden de belangrijkste kenmerken van het proces en de uitvoering omschrijven.

 

Dit geheel (het logistieke concept) geeft je een goede blauwdruk van de logistieke organisatie.

 

 

Bron, werken met logistiek, Noordhoff.nl