Incoterms

Incoterms zijn een onderdeel van de verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper.
In deze overeenkomst worden naast bijvoorbeeld  de producten, de prijs en de levertijd, ook betalingscondities en leveringscondities afgesproken. De leveringscondities worden aangeduid met Incoterms.
Incoterms zijn internationale afspraken over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal  transport van goederen.

De Incoterms vertellen ons drie dingen:
1) Wie betaalt voor wat (en tot waar)
2) Tot waar regelt de verkoper de verzekering
3) Op welk punt gaat het risico over van de verkoper op de koper

Wie nu verantwoordelijk is voor wat wordt dus vastgelegd in de Incoterms.

Incoterms staat voor: Internationale Commerciële Terms.
Het beschrijft dus de rechten en plichten tussen de koper en de verkoper.
De gekozen Incoterms bepaalt waar de rechten en plichten beginnen en eindigen.
Je komt de incoterms overeen tijdens de contractonderhandelingen, en het beste is om dit zelfs zoveel mogelijk aan het begin van de onderhandeling te doen.
Elk niveau van de Incoterms heeft namelijk een impact op de prijs.
Bijvoorbeeld, je prijs per item bij Incoterm FOB is €5,- en als je koopt middels EXW dan komt het item op €4,50,-

De kosten die verdeeld moeten worden zien er als volgt uit:

De afzender is de verkoper,
Er is vervoer nodig vanaf de afzender richting de haven, dit is het voortransport (pre-carriage)
Voordat de goederen opgehaald worden dienen de douane documenten voor export opgemaakt te worden. De Bill of lading zal ondertussen verstuurd worden naar de ontvanger.
Er wordt een terminal handling charge (OTHC origin terminal handling charge) in rekening gebracht voor de handelingen die plaatsvinden op de laadhaven. Tevens is er een ISPS-toeslag van toepassing die betrekking heeft op de beveiliging op de terminals.
Dan krijg je de kosten voor het hoofdtransport (main carriage). Hier krijg je te maken met twee specifieke shipping line kosten:
CAF, Currency Adjustment Factor. Een rederij die zijn inkomsten in dollars ontvangt, maar zijn uitgaven gedeeltelijk moet doen in andere valuta, is zeer gevoelig voor valutaschommelingen. Om deze koersrisico’s te dekken berekenen de meeste reders een currency adjustment factor via een bepaalde formule.
BAF, Schommelingen in de olieprijzen betekenen meer risico voor reders. Zij verkleinen dit risico via een Bunker Adjustment Factor.
Dan krijg je vervolgens weer de kosten voor het lossen van de kosten (DTHC, destination terminal handling charge) alsook de ISPS-toeslag.
Voordat de container de haven verlaat moeten er weer douane documenten zijn opgemaakt, waaronder de import documenten.
En afsluitend is het natranport (on-carriage) voor de levering naar de klant

Linkerkant (oranje) kosten en risico verkoper
Rechterkant (blauw) kosten en risico koper

Meer blauw betekend meer te regelen en ook meer risico voor de kopende partij, echter heb je tegelijkertijd meer controle over de kosten voor transport. Daarnaast kun je samenwerken met de freight forwarder waarvan jij weet dat ze de zaken goed uitvoeren.
Om die reden wordt er vaak door de kopende partij gekozen voor FOB

Toelichting op een aantal veel gebruikte Incoterms:

EXW –> Exworks, zoals je kunt zien op bovenstaand overzicht is EXW het minimum van het minimum. De fabriek/verkopende partij produceert de goederen en zet het klaar in de afgesproken hoeveelheid. Verder doet de producent niets wat gerelateerd is aan transport of douaneaangifte.

FOB –> Freight on Board, De verkopende partij draagt de kosten en risico’s tot de goederen aan boord van het schip zijn.  Daarnaast regelt de verkopende partij ook de export verklaring.
Op het moment dat de goederen daadwerkelijk aan boord zijn ligt de verantwoordelijkheid bij de kopende partij. Mocht er nu bijvoorbeeld een incident zijn tijdens het vervoeren van de goederen vanaf de fabriek richting de haven van vertrek ligt de verantwoording dus nog bij de verkopende partij.

Veel kleinere en medium grootte bedrijven gebruiken de optie FOB. In Exwork gaat het meeste tijd zitten gezien alle extra handelingen die ondernomen moeten worden.

Verder zijn ook CIF, DDP en DDU veel gebruikte vormen:

CIF=Cost insurance and freight,  de verantwoordelijkheid van de verkopende partij stopt op de haven van bestemming.
De handling kosten om te lossen, douaneaangifte en transport vanaf haven naar warehouse zijn de verantwoordelijkheid van de koper

DDP= Delivery duty paid, de verantwoordelijkheid van de koper start nadat de douaneaangifte is gedaan bij haven van bestemming.
De verkoper is dus verantwoordelijk voor de levering van de goederen naar de haven, het tranport over zee, de kosten voor het lossen van de container van het schip en de douaneformaliteiten.
Alsook draagt hij de verantwoordelijkheid over een drietal documenten:
CI-commercial invoice/Packing list. De factuur met alle gedetailleerdere informatie van de producten.
Bill of lading.
De ID van de goederen..

In het kort:

EXW : Ex Work. Af fabriek. goederen af te halen op overeengekomen locatie

FCA : Free Carrier Alongside. Vrachtvrij tot vervoerder. Verkoper draagt risico en kosten levering op locatie en regelt uitklaring

FAS : Free Alongside Ship. Franco Terminal. Verkoper verantwoordelijk tot levering naast schip. Koper regelt ex- en import

FOB : Free On Board. Vrij aan boord. Verkoper verantwoordelijk tot levering
op schip en regelt exportuitklaring

CFR : Cost and Freight.  Kosten en vracht. Zelfde als FOB + Verkoper betaalt
vervoer goederen naar de haven

CIF : Cost Insurance & Freight. Kosten, verzekering en vracht. Zelfde als CFR + verkoper betaalt ook de minimale verzekeringskosten

CPT : Carriage Paid To. Vracht betaald tot. Zelfde als FCA. Verkoper betaalt ook
de leveringskosten

CIP : Carriage and Insurance Paid To. Vrachtvrij incl verzekering tot. Zelfde als CPT + Verkoper betaalt uitgebreide transportverzekering

DPU : Delivery at Place Unloaded.  Franco ter plaatse uitgeladen. Verkoper draagt kosten en risico tot levering terminal. Koper regelt inklaring

DAP : Delivery at Place. Franco ter plaatse. Verkoper draagt kosten en risico’s gedurende het hele transport

DDP : Delivered Duty Paid. Franco inclusief rechten. Verkoper draagt de kosten en risico transport en betaalt importrechten

Incoterms 2020