Opportunity costs & Comparative advantage

Waarom: Om te bepalen uit welke activiteit je het meeste voordeel kunt behalen  Hoe: Door de tijd die je per activiteit nodig hebt, te delen door de totaal beschikbare tijd per dag of project Wat: Een calculatie  die helpt bij het maken van de juiste economische keuzes  The theory of comparative advantage (comparatief voordeel) en Opportunity costs (Alternatieve kosten of opportuniteitskosten) zijn twee methodieken die je leert om verder te kijken dan enkel de absolute getallen.

Verder lezen