Omgevingsinvloeden van een organisatie

Bij het analyseren van een proces binnen een organisatie is het goed om te weten vanuit welke invloedssfeer een (potentiële)uitdaging komt, is dit vanuit de interne omgeving ( bv. de processen en toegepaste strategie binnen de organisatie) of komt het van buitenaf (bv. de economie, politiek, concurenten, etc.). Invloeden op een organisatie komen vanuit verschillende inval hoeken. Er zijn een drietal omgevingen te benoemen die van invloed zijn op het succes van een organisatie, nl;

Verder lezen